Subnavigatie

Vertrouwenspersonen


Sv Wykels Hallum heeft ervoor gekozen om twee vertrouwenspersonen te benoemen: Bauwina de Vries-van der Meer en Ykje Bremer-Brouwer. Deze vertrouwenspersonen zijn personen waar leden en ouders van leden “hun verhaal kwijt kunnen” en zij zijn bestuurlijk niet aan de vereniging verbonden.

Aan het begin van het afgelopen voetbalseizoen is, als onderdeel van het Jeugdbeleidsplan, een gedragsconvenant gepresenteerd. Daarin werd benoemd wie we als vereniging willen zijn en hoe we willen dat er onderling met elkaar wordt omgegaan. Via het bord naast de ingang van de kantine en door middel van een tekst op een bord aan de muur nabij de kleedboxen zijn eveneens zaken benoemd die erop duiden wat we van elkaar verwachten.

Zoals ook in het voorwoord van onze presentatiegids is genoemd: de benoeming van de vertrouwenspersonen vond niet plaats omdat er een aanleiding was, maar om blijvend een veilig gevoel te realiseren. Niet voor niets presenteerden we vorig jaar onze gedragsregels. Treiteren of pesten, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgang accepteren we niet binnen onze vereniging. Leden mogen het niet ervaren en evenmin accepteren.

Eerste opvang

De vertrouwenspersonen fungeren als eerste opvang en eerste aanspreekpunt voor leden met een klacht (voor voorbeelden zie boven).Zij zijn op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen en eventueel door te verwijzen. Daarnaast adviseren en stimuleren ze de vereniging om preventieve maatregelen te nemen.  Als je wordt geconfronteerd met één van voornoemde zaken of wanneer je waarneemt dat er m.b.t. die zaken iets speelt  binnen de vereniging kom dan in actie. De beide vertrouwenspersonen bieden graag een luisterend oor.

Mocht je aanleiding hebben of zien om een vertrouwenspersoon in te schakelen, schroom dan niet.

Als er naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen zijn zoek dan contact met ondergetekende.

Siebe Post, voorzitter