Subnavigatie

Club van 50


Onze voetbalvereniging verkrijgt haar inkomsten vanuit de contributie van de leden, bijdragen van donateurs en sponsoren, de verkoop van programmaboekjes en vanuit de opbrengsten uit de kantine. Het is een bewust beleid om, zolang de situatie dat toelaat, de contributie op een dusdanig niveau te houden dat voetbal voor iedereen in het dorp bereikbaar is. Uit een enkele jaren geleden gepubliceerd onderzoek is naar voren gekomen dat de contributie die de leden van sv Wykels Hallum betalen op provincieniveau ruim onder het gemiddelde zit.

Speerpunt: Jeugd
Eén van de speerpunten is het investeren in onze jeugd binnen de vereniging. De jeugd heeft de toekomst en hier willen we ons maximaal voor inzetten! We willen passende trainers bij alle teams en investeren in de kwaliteit van de trainers. Belangrijke rol daarbij is weggelegd voor de jeugdcoördinator/trainer onderbouw. Deze heeft onder meer de taak om de jeugdtrainers beter te maken, zelf ook trainingen te verzorgen, waar nodig individuele spelers bij te staan en de beleidsuitgangspunten van de vereniging te bewaken. Daarnaast zal door hem/haar duidelijke afstemming met de leiders van de jeugdteams plaatsvinden.

Als club willen we realiseren dat de benodigde materialen voor training en voetbal van voldoende kwaliteit zijn en dat jeugdtrainers zich certificeren. Omdat we onze jeugdleden koesteren, willen we doorgaan met onze Familiedag aan het eind van het seizoen maar ook tussentijds activiteiten organiseren. Denk daarbij bijv. aan de Sinterklaas Bingo.

Club van 50
SV Wykels Hallum wil haar jeugdspelers optimaal faciliteren zodat zij zich, ieder op zijn of haar eigen niveau verder kunnen ontwikkelen en bekwamen. De kosten die de optimalisatie van de jeugdafdeling van onze vereniging met zich meebrengen nemen daardoor toe. De extra kosten om tot optimalisatie van de jeugdopleiding te komen moeten vanuit de Club van 50 worden gefinancierd.

Leden werven
Er is een groep enthousiaste vrijwilligers geformeerd die onze vereniging en in het bijzonder de jeugdleden van onze vereniging een warm hart toedraagt. Deze vrijwilligers zullen dit seizoen weer proberen om op een initiërende en actieve wijze leden voor de Club van 50 te werven. We hebben op dit moment meer dan 100 leden, maar op het bord in de kantine is nog ruimte voor veel meer!

Aanmelden
Uiteraard hoef je niet te wachten tot je wordt benaderd. Vind jij ook dat onze jeugd de toekomst is en wil je dit financieel ondersteunen met slechts € 50 per jaar (en een eervolle vermelding op het bord in de kantine), schroom dan niet om contact op te nemen met één van de commissieleden van de Club van 50 of meld je direct aan via onderstaande QR-code.

Contactpersonen Club van 50

Op de foto van links naar rechts: Marjan Havinga-Jansma, Desmond Louwerens en Baukje Dijkstra (is inmiddels uit deze commissie)

E-mailadres: clubvan50@wykelshallum.info