Welkom op voorjaarsvergadering voor leden op woensdag 24 april


11 april 2024

Het bestuur van sv Wykels Hallum nodigt leden en ouders van onze jeugdleden hartelijk uit voor de voorjaarsledenvergadering die op woensdag 24 april in onze kantine wordt gehouden. De vergadering begint om 19.30 uur en daarin zal het bestuur een terugblik en vooruitblik geven op allerlei zaken die in en om onze vereniging spelen.

AGENDA

19.15 uur : Inloop , met een kop koffie
19.30 uur : Ledenvergadering,

  1. Opening
  2. Verslag najaarsvergadering 2023*
  3. Ingekomen stukken en mededelingen
  4. Voetbalzaken senioren heren, dames en jeugd.
  5. Kantinezaken
  6. Financiën stand van zaken: voorstel verhoging consumpties
  7. Accommodatiezaken
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

(*) de notulen van de najaarsvergadering zijn beschikbaar en worden op verzoek per mail toegestuurd (verzoek richten aan: secretaris@wykelshallum.info).

Na de vergadering afronding met een nazit en een drankje.


Terug naar overzicht