Update sportcomplex Wykels Hallum


26 oktober 2023

Zoals al veel mensen is opgevallen liggen de masten voor de nieuwe veldverlichting al enige tijd op ons terrein. Een deel ligt bij de fietsenstalling wat enige overlast veroorzaakt bij het parkeren van de fietsen. Dit ongemak is van tijdelijke duur. We hopen dat de masten nog dit jaar geplaatst kunnen worden.

De eerder dit jaar gevormde commissie veldverlichting heeft het bestuur fantastisch ondersteund bij het aanvragen van offertes en subsidies. Het project omhelst nieuwe veldverlichting bij het hoofdveld en het vervangen van de armaturen bij het trainingsveld door LED verlichting. Een project waar significante
kosten gedekt moest worden. De nieuwe verlichting bij het hoofdveld is onontbeerlijk om de dames en herenteams op vrijdagavond te kunnen laten voetballen. We zijn dan ook blij dat we afgelopen september over konden gaan tot bestellen. Op dat moment was het project kostendekkend ook al zullen verschillende subsidies later pas worden uitgekeerd.

De kabel voor de verlichting bij het hoofdveld is recentelijk erin getrokken door Jan Durk Canrinus en Jacob Sjoerd van Gunst. De armaturen van de verlichting voor zowel hoofd- als trainingsveld worden rond 1 december verwacht, en zullen dan spoedig geplaatst worden. Ik wil in het bijzonder Aant Borger bedanken als sponsor in dit project en de voltallige lichtcommissie: Jurjen Bosch, Han Zuidema, Jan Durk Canrinus en Tineke Hijma.
Als een en ander gerealiseerd is verwachten we een feestelijke ingebruikname waar we later op terug komen.

Trainingsveld

Begin september is een delegatie van de senioren en bestuur op uitnodiging van de gemeente Noardeast-Fryslân naar Zwaagwesteinde geweest om het nieuwe kunstgrasveld te bekijken. We hebben daar een toelichting over de aanleg van het nieuwe veld gekregen door gemeente en de voorzitter van Zwaagwesteinde. Hetzelfde type veld is de gemeente voornemens om bij ons te leveren en met de goedkeuring van de budgetten in de raadsvergadering van september is dit dan ook formeel goedgekeurd. 

Het wordt een kunstgrasveld met kurk, wat betekent dat er een tapijt van 48 mm lange sprieten gras wordt geleverd. Deze wordt ingelegd met zand om hem op z’n plaats te houden en daarboven komt kurk tussen de sprieten en dan houd je nog zo’n 20 mm sprieten over. Het bestaande veld wordt gesaneerd van rubberkorrels en ook verwachten we dat de drainage aangepakt moet worden. Er is een projectleider aangesteld bij de gemeente om dit project aan te sturen en we willen vanuit Wykels Hallum een kleine commissie samenstellen die met de gemeente overlegt.

De werkzaamheden zullen in het voorjaar plaatsvinden. Er is gevraagd om eerder te beginnen maar de grondbewerking en vooral het verlijmen van het tapijt kan niet onder koude en natte omstandigheden. We zijn er als bestuur blij mee dat we het vooruitzicht hebben op een nieuw veld. Neemt niet weg dat
de route er naar toe lang heeft geduurd en veel heeft gevraagd van bestuur en leden aangezien het veld echt aan vervanging toe was. Er zijn pogingen vanuit het bestuur ondernomen om het veld 'op te knappen' door bijvoorbeeld meer korrels te strooien. Met een sanering van het veld en de omliggende grond is dit geen haalbare kaart. Vanuit het bestuur bij deze de oproep om de focus vooruit te zetten en nog een laatste (winter) seizoen gebruik te maken van het huidige veld.

Ruimte
Wykels Hallum is erg blij met het sportcomplex Bruisend Hart. We zitten er nu een jaar in en ik denk dat iedereen geen weemoed meer heeft naar de oude kantine en kleedboxen. We hebben het afgelopen jaar moeten wennen. Als vereniging hebben we alles bij beste weten gestructureerd om de club zo goed mogelijk te laten functioneren.

Dat betekent ook dat we continue proberen te evalueren wat wel en minder goed loopt. Zoals bijvoorbeeld toegang en sleutel beheer voor leiders en trainers. De opslag van ballen en materialen en allerlei aanverwante operationele zaken.
Blij zijn we met de nieuwe ballen karren en onderstellen van de meubels die mogelijk zijn gemaakt door Oreel en onze vrijwilligers (Dirk Prins, Michael Huizinga en Martin de Haan, Alex Visser). Voor wat betreft de ballenkarren betekend het ook dat we de ruimte in ons materialen hok spaarzaam moeten gebruiken. 

We willen zien wat voor mogelijkheden we hebben om materialen van teams wat beter onder te brengen maar het zal duidelijk zijn dat we het met de ruimte moeten doen die we ter beschikking hebben.

Sjouke Havinga
namens bestuur Wykels Hallum


Terug naar overzicht