Wykels Hallum verliest drie kanjers in bestuur en verwelkomt hun vervangers


6 mei 2022

Een prima voorjaarsledenvergadering gehad. Van te voren een warm buffet, verzorgd door slagerij Wip. Afscheid genomen van drie toppers uit ons bestuur: kantinebaas Erwin Hoekstra, penningjuf Tineke Hijma en bestuurslid technische zaken Jurjen Bosch. Bedankt voor jullie jarenlange inzet voor onze mooie club!

Hun opvolgers staan al klaar en werden welkom geheten: Willem Hellema (kantinezaken), Saakje Krikke (helaas afwezig ivm vakantie, zij wordt vanaf augustus onze nieuwe penningmeester eh ...juf) en Renze Vellema (technische voetbalzaken).


Terug naar overzicht