Wie wordt opvolger voorzitter Siebe Post?


7 oktober 2020

Siebe Post is vanaf 2005 bestuurslid van sv Wykels Hallum, met een onderbreking van een jaar de laatste 10 jaren als voorzitter. Volgens het rooster van aftreden zou Siebe stoppen per voorjaar 2020, maar omdat we toen in de lockdown zaten is besloten om het aftreden uit te stellen tot november 2020. In die maand wordt onder normale omstandigheden de reguliere Algemene Ledenvergadering gehouden. Binnenkort is het november.

Er is de afgelopen periode bij diverse mensen aangeklopt, maar we zijn er niet in geslaagd om iemand bereid te vinden om de voorzittersrol op zich te nemen, en dat is jammer.  We hechten er veel waarde aan om het beleid van de afgelopen jaren voort te zetten, in bestuurskracht de continuïteit te behouden en om in vitaliteit verder te gaan met de positieve ontwikkeling van de afgelopen jaren. Daar is een voltallig bestuur voor nodig, dus inclusief een voorzitter.

We doen in onze zoektocht naar een opvolger van Siebe een beroep op onze leden. Het is tenslotte in ons aller belang. Misschien wil je zelf, maar ben je niet gevraagd of misschien weet je iemand waarvan je denkt dat die voorzitter kan of wil zijn van sv Wykels Hallum, dat zou ook iemand van (nu nog) buiten de vereniging kunnen zijn. Geef die naam aan ons door of zoek eerst zelf contact met die persoon om hem/haar te laten nadenken over het voorzitterschap van onze mooie vereniging.

In onze ogen moet er in Hallum iemand zijn die van voetbal houdt, die het leuk vindt om in overleg met collega-bestuursleden beleid te maken, om de vereniging naar buiten te vertegenwoordigen en om samen met veel vrijwilligers te realiseren wat hierboven staat omschreven. En ja, dat kost energie en dat kost tijd. En ja, het levert genoegdoening, ervaring en energie op.

Zit jij eraan te denken om je aan te melden als kandidaat-voorzitter, maar wil je nog informatie over de ins en outs, schroom dan niet om contact te zoeken met Siebe Post (06-53430996 of s.posthal@chello.nl) of via de mail met een ander bestuurslid: secretaris@wykelshallum.nl.

We begrijpen ook wel dat we in een omgeving wonen waar mensen zichzelf niet zo snel naar voren schuiven als kandidaat. Ook weten we wel dat er mensen zijn die graag gevraagd willen worden. Maar bij deze de oproep: stap daar overheen en kom in het belang van de vereniging in actie: pak de telefoon en toon je interesse voor het voorzitterschap. Daar wordt vertrouwelijk mee omgegaan.

Heb je andere ideeën m.b.t het voorzitterschap: ook dat horen we graag.

Bestuur sv Wykels Hallum


Terug naar overzicht