Coronabesmetting bij sv Wykels Hallum - vervolgacties


29 september 2020

De GGD heeft vandaag (dinsdag 29 september) contact gehad met het lid van onze vereniging dat positief is getest (in dit bericht bewust anoniem gehouden, maar binnen de 1e en 2e selectie bekend). Ook kregen we als bestuur vanmiddag advies van de GGD over de te nemen stappen. Daarover onderstaand meer.

Advies GGD
Het betreffende lid (hierna patiënt) heeft de namen van de personen waarvan hij zelf weet of het vermoeden heeft dat ze vanaf donderdag 24 september jl. langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand van hem waren op een lijst gezet. Deze lijst heeft als doel om daarmee het bron- en contactonderzoek op te starten. Normaal gesproken doet de GGD dat onderzoek, gelet op de extreme drukte bij de GGD moet de patiënt dat nu voor een groot deel zelf doen. Concreet betekent dit dat de mensen die op die lijst staan door hem zijn of worden benaderd. In het bericht wordt aangegeven welke maatregelen en/of richtlijnen van toepassing zijn.
 
Bron- en contactonderzoek 
Van groot belang is dat iedereen die rechtstreeks door de patiënt is of wordt benaderd (fors aantal spelers en stafleden van 1e en 2e selectie), maar daarnaast zeker ook alle overige personen die afgelopen donderdagavond 24 september en/of zaterdag 26 september jl. de kantine hebben bezocht kennis nemen van het Protocol bron- en contactonderzoek. Klik hier. Je kunt zelf goed inschatten in welke categorie (1, 2 of 3) je eventueel zit en welke richtlijnen op jou van toepassing zijn.
 
Categorie 1 en 2
Zeker voor de personen die langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter contact hadden met de patiënt, in het document categorie 1 of 2,  is dat van groot belang, omdat er voor hen specifieke maatregelen van kracht zijn. Het 10 dagen in quarantaine gaan (dit betekent thuis blijven!) is daarvan een maatregel met forse impact. Neem dus kennis van de inhoud van bovengenoemd protocol, volg de richtlijnen en indien nodig neem je actie.
 
Categorie 3
De mensen die niet langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand van de patiënt kwamen, maar wel afgelopen donderdagavond 24 september en/of zaterdag 26 september jl. de kantine hebben bezocht, vallen in RIVM- en GGD-termen onder categorie 3. Die personen worden gevraagd om uitermate alert te zijn op Corona gerelateerde klachten. Zie ook daarvoor het protocol.
 
Verantwoordelijkheid
Het bestuur verwacht dat de personen die langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand van het clublid waren (die zijn of worden door de patiënt benaderd en weten dat zelf wel) hun verantwoordelijkheid nemen en de adviezen en richtlijnen opvolgen zoals die door de Rijksoverheid, het RIVM en de GGD zijn afgegeven. Dat doe je voor jezelf en je directe omgeving maar zeker ook, breder, voor een ander. Dus het dringende advies: indien nodig (als je in de doelgroep zit) neem je zelf actie. Kijk niet naar een ander en wacht niet af. Bedenk zelf geen varianten op de adviezen. We willen dat we kunnen blijven voetballen, daar zijn we een ieders inspanning en passende gedrag voor nodig.
 
Als je vragen hebt over het virus zoek dan contact met de Rijksoverheid via 0800-1351.
 
Als je een afspraak wilt maken om je te laten testen doe je dat via 0800-1202.
 
Tenslotte
De trainingen en de wedstrijden voor de jeugdcategorie gaan op basis van de huidige informatie gewoon door. Voor de senioren is dat anders. Voor die categorie zijn voor deze week alle trainingen afgelast. Maandag 5 oktober a.s. gaan we op basis van de informatie van dat moment t.a.v. trainingen en wedstrijden van de seniorenteams beslissingen nemen voor de week van 5 tot 10 oktober.
 
De gevolgen van de coronabesmetting maken het aannemelijk dat er zaterdag a.s. te weinig spelers zijn bij de seniorenteams. Quarantaine, klachten, het wachten op testresultaat etc. zijn voorbeelden. Daarover gaan we woensdag 30 september in gesprek met de KNVB. De resultaten vanuit dat gesprek worden z.s.m. bekend gemaakt via de leiders en app-groepen binnen de resp. teams en selecties.
 
We zullen de algemene communicatie over deze kwestie primair via de Wykels Hallum site laten verlopen. Blijf die dus volgen.
 
Namens het bestuur van sv Wykels Hallum,
 
Siebe Post, voorzitter

Terug naar overzicht