Nieuwsbrief als alternatief voor presentatiegids dit seizoen


14 september 2020

De eerste nieuwsbrief van Wykels Hallum is verstuurd naar al onze leden en sponsoren. Deze is uitgebracht in plaats van onze jaarlijkse Presentatiegids. Door alle ontwikkelingen rond het corona-virus heeft de club besloten om in verband met de drukkosten af te zien van onze jaargids en daarom een nieuwsbrief uit te brengen als alternatief.

Om toch alle nieuws van de club met jullie te delen hebben we besloten om deze nieuwsbrief voor dit seizoen te maken. Hiermee kunnen we snel onze leden, vrijwilligers, sponsors, donateurs en andere bij Wykels Hallum betrokken mensen informeren over het laatste nieuws. In deze eerste editie gaat het vooral over veel zaken die te maken hebben met de start van het nieuwe seizoen.

We hopen dat je deze nieuwsbrief met plezier leest en we zien uit naar een sportief en hopelijk zoveel als mogelijk coronavrij seizoen!

Wie deze nieuwsbrief nu niet in de mail heeft gekregen maar deze toch graag wil lezen kan een mailtje sturen naar prcommissie@wykelshallum.nl en dan zetten we je alsnog op de verzendlijst. We hebben in eerste instantie alleen de leden van wie wij een emailadres hebben in onze ledenadministratie en alle sponsoren en leden van de Club van 50 van wie wij een mailadres hebben in Bundll de nieuwsbrief toegestuurd.

Let er even op dat de mail niet in de spam-box terechtgekomen is, want dat zou eventueel ook kunnen gebeuren.

Ook voor vragen of sugesties houden we ons aanbevolen en mag je ons mailen op het hierboven genoemde mailadres.

De PR-commissie


Terug naar overzicht