Hoe nu verder met alle prijzen van Wykels Hallum?


20 mei 2019

De afgelopen tientallen jaren hebben de voetbalverenigingen Hallum, Wykels en later de fusievereniging sv Wykels Hallum heel veel prijzen gewonnen. Dat vertaalde zich veelal in de vorm van medailles, bekers, lauwerkransen, lintjes etc. Deze prijzen (al dan niet met lichte roestvorming) zijn in de loop van de tijd opgeslagen en tentoon gespreid in de kantines van eerst de zelfstandige verenigingen en later in de huidige kantine van sv Wykels Hallum.

Na het opknappen van de huidige kantine (inmiddels alweer een aantal jaren geleden) zijn de ereprijzen uit de kantine gehaald en opgeslagen bij één van onze sponsoren. Als gevolg van gewijzigde bedrijfsomstandigheden moeten de 4 dozen waarin de prijzen zijn opgeslagen daar worden weggehaald.

Vraag is nu wat doen we of willen we gaan doen met de prijzen waarvoor in het verleden soms fel werd gevochten, prijzen die wellicht bij individuen herinneringen oproepen. Prijzen ook die nu al een aantal jaren uit het zicht zijn en die niemand heeft gemist, althans er kwamen geen vragen over.

Tijdens de recente voorjaarsledenvergadering is aan de aanwezige leden de vraag voorgelegd wat de mening is t.a.v. het vervolg van de prijzen. Het overgrote deel van de aanwezigen gaf aan dat de prijzen kunnen worden vernietigd, omdat het niet meer van deze tijd is om dit soort prijzen (in de kantine) te tonen. Er was ook een aantal leden dat aangaf er wel moeite mee te hebben dat de dozen met prijzen in de container verdwijnen.

Feit is dat er nu geen vervangende ruimte voor de hoeveelheid bekers, medailles etc. is en dat er iets mee moet gebeuren. Primaire standpunt van het bestuur is: vernietigen.

Echter, wellicht is er iemand van de leden of oud-leden, sponsoren of overige betrokkenen die de prijzen kan en wil opslaan of wellicht een plek kan aangeven waarvan hij/zij weet dat ze daar kunnen worden gestald.

Een ieder wordt opgeroepen om zijn/haar mening te laten horen. Dat kan tot uiterlijk 25 juni a.s. Per 1 juli 2019 moeten de prijzen worden weggehaald.

Reacties kunnen worden verzonden via de site van Wykels Hallum (kopje Contact).


Terug naar overzicht