Privacyverklaring sv Wykels Hallum


19 juli 2018

Nadat eerder op deze site via twee berichten de komst werd aangekondigd is het nu zover dat de Privacyverklaring van sv Wykels Hallum gereed is.

Zoals je wellicht weet is elke vereniging, als gevolg van aangepaste wetgeving, verplicht om een eigen Privacyverklaring te hebben. Dit t.b.v. de bescherming (de persoonsgegevens) van haar leden. Je treft de verklaring aan onder menu-item Vereniging.

Foto’s en filmpjes
We vragen je in het bijzonder het Fotoprotocol te lezen. Deze is onderdeel van de Privacyverklaring en hierin is aangegeven hoe sv Wykels Hallum binnen de vereniging wil omgaan met foto’s en film(pjes) en wie waar verantwoordelijk voor is. Daarnaast is het gebruik van website/social media en presentatiegids onderdeel van het Fotoprotocol. Goed om daar kennis van te nemen.

Akkoord met Privacyverklaring
We gaan ervan uit dat elk lid akkoord gaat met de Privacyverklaring. Als je niet akkoord bent word je gevraagd om dat per uiterlijk 1 oktober 2018 kenbaar te maken via het volgende mailadres: secretaris@wykelshallum.nl

Ondertekening verklaring
De komende periode zullen we leden, vrijwilligers etc. benaderen om een akkoordverklaring te ondertekenen. Bestuursleden en overige personen die omgaan met persoonsgegevens van leden zullen worden gevraagd om een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. Ook worden zij allen nu al verzocht en geadviseerd om de apparaten waarop ze persoonsgegevens bewaren structureel te voorzien van antivirusprogramma’s, wachtwoorden op die apparaten regelmatig aan te passen, back-ups te maken etc. Dit alles om de persoonsgegevens van de leden van sv Wykels Hallum zorgvuldig te beheren.

Heb je vragen over de Privacyverklaring of over de inhoud van dit bericht? Mail je vraag naar secretaris@wykelshallum.nl

Met vriendelijke groet
Siebe Post, voorzitter sv Wykels Hallum en vanuit die rol Functionaris Gegevens Bescherming


Terug naar overzicht